Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Jméno Funkce
  Pedagogičtí pracovníci :
    Mgr. Dušan Ignačík, MBA ředitel školy
    Mgr. Jarmila Adámková třídní učitelka
    Mgr. Marcela Vlčková třídní učitelka
    Mgr. Yvona Voráčová třídní učitelka
    Mgr. Elizabeth Dostálová třídní učitelka
    Mgr. Romana Tylečková třídní učitelka
    Mgr. Pavla Lejsková učitelka
    Barbora Brumovská vychovatelka
    Sylva Multanová vychovatelka
    Kateřina Tomečková asistentka
    Tereza Bruzková asistentka
  Provozní zaměstnanci :
    Simona Venclíková ekonomka školy
    Ing. Iveta Kovalová hospodářka
    Lenka Máchová uklízečka
    Martina Helísková uklízečka, školnice
  Pracovnice školní jídelny :
    Lenka Košťálová vedoucí ŠJ
    Eva Hillová kuchařka
    Žofie Stanislavová kuchařka
    Irena Kellnerová kuchařka