Zápis do 1. ročníku základní školy

Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace v souladu s § 36, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) oznamuje, že zápis do 1. ročníku proběhne v úterý 14. dubna 2020. Z důvodu mimořádných opatření proti šíření koronaviru a na základě „Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020 – 2021“ ze dne 18. 3. 2020 se letošní zápis do 1. ročníku uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole, proběhne tedy jen formální část zápisu. K základnímu vzdělávání do 1. ročníku se zapisují všechny děti, které se narodily v termínu 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014.

Zákonný zástupce doručí škole vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 + Zápisní lístek do školní družiny 2020/2021 (oba formuláře jsou k dispozici v Mateřské škole Krmelín nebo ke stažení na www.zskrmelin.cz, Dokumenty, 2020_zadost_prijeti_do_1.rocniku. pdf; 2020_zapisni_list_sd. pdf). K vyplněným formulářům žádáme přiložit kopii rodného listu dítěte. Soubor těchto tří dokumentů škola přijímá 14. 4. 2020, soubor lze doručit těmito způsoby:

  • emailem (ve formátu pdf) na adresu hskrmelin@gmail.com
  • poštou (s razítkem pošty 14. 4. 2020)
  • osobně po telefonické domluvě (602 469 861) na sekretariátu školy
  • datovou schránkou

Zákonný zástupce může požádat ředitele školy v době zápisu o odklad povinné školní docházky. Rozhodnutí o odkladu vydává škola na základě Žádosti zákonného zástupce dítěte o odklad povinné školní docházky (ke stažení www.zskrmelin.cz, Dokumenty, 2020_zadost_o_odklad. Pdf) + Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny, speciálního pedagogického centra) + Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na vyřízení odkladu a doložení těchto tří dokumentů je zákonem stanoven termín do 30. dubna 2020. Vzhledem k mimořádné situaci prodlužujeme termín do 31. května 2020.