Zápis do 1. ročníku základní školy

Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace v souladu s § 36, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), srdečně zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy v úterý 16. dubna 2019 v době od 14.00 do 16.00 hodin.

Zákonný zástupce přinese k zápisu rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Formulář je k dispozici v Mateřské  škole Krmelín nebo ke stažení na www.zskrmelin.cz, Dokumenty, Žádost o přijetí do prvního ročníku 2019 (2019_zadost_prijeti_do_1.rocniku.pdf).

Zákonný zástupce může požádat ředitele školy v době zápisu (tj. 1. – 30. 4. 2019) o odklad povinné školní docházky. Do školy doručí písemnou Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky + Doporučení školského poradenského zařízení + Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy