Zpátky do školy

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění krátkého dotazníku k opětovnému návratu Vašich dětí do školy od 25. 5. 2020. Zároveň prosím ty z Vás, kteří tak ještě neučinili, aby dotazník vyplnili a odeslali (třídní učitelky odkaz zasílaly 7. 5. 2020 emailem).

Formulář zatím vyplnilo 72 zákonných zástupců, u 60 dětí souhlasí s jejich návratem do školy, 45 dětí se bude stravovat ve školní jídelně.

Naše organizace připravuje v souladu s dokumentem MŠMT ze dne 30. 4. 2020 Ochrana zdraví a provoz ZŠ pro období do konce školního roku 2019/2020  (http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/) veškeré podmínky pro obnovení naší činnosti.

Zákonní zástupci obdrží začátkem příštího týdne od svých třídních učitelek finální instrukce a informace.

S přáním pevného zdraví

Dušan Ignačík