1. třída 2023/2024

1. třída 2023/2024

třídní učitelka: Mgr. Marcela Vlčková (ČJ, M, Prv, PČ, VV, HV)

učitelé: Mgr. Elizabeth Dostálová (AJ)

kontakt: marcela.vlckova@zskrmelin.cz