Týdenní plán 1. třída 2023/2024

.Týdenní plán 1. třída

 • slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu
 • změna vyhrazena 🙂 může se stát, že něco “ nestihneme“ nebo si „pospíšíme“.

rozpracovaná verze 2. – 6. 10. 2023

M
Počítáme do 6.
Orientujeme se v rovině, zkoušíme metodu pokus omyl. Sčítáme počty kroků i puntíků. Čteme číslici 4, 5.
PS s. 19 – 22
ČJ 
Písmenko O.
Děti se zapisují slabičnou stavbu slova (. /). Trénujeme MARŤANŠTINU (hlásková analýza). Trénujeme náslovnou hlásku, rozlišujeme řádek/sloupec. Tvoříme věty.
S Pepou… s. 21 – 25

Školák Pepa 1 s. 4, 5

Prv
Přichází podzim.
Porovnáváme krajinu v létě a na podzim. Umíme pojmenovat základní ovoce a zeleninu.
S Pepou… s. 21 – 25
Psaní
Grafomotorický výcvik. Píšeme číslo 2, velké tiskací O.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Čárymáry s. 16 -21, s.59

Pepova p1 s. 1

s.59 (poslední řádek, bude označen puntíkem). Dítě si vybere nejpovedenější číslici a označí ji hvězdičkou.

AJ Státní svátek
 • Dlouhodobý DÚ: Učíme se samostatnosti. Děti si samy chystají věci do školy, strouhají pastelky, nosí svou aktovku, pomůžou s chystáním svačiny. Mluvíme MARŤANSKY. Rozkládáme slova na hlásky (Rodič: „Ukaž N O S.“. Podej mi T A L Í Ř.“ Děti plní úkoly :))
 • Do matematiky si děti přinesou hrací kostku. Bude zůstávat ve škole.
 • Vybírám 300 Kč pro spolek rodičů.

25. – 29. 9. 2023

M
Počítáme do 6.
Rozdělujeme skupinu prvků. Budujeme představu odčítání. Tvoříme sčítací trojice, poznáváme počet hmatem. Čteme číslici 4.
PS s. 16 – 18
ČJ 
Jsem školák.
Děti se zapisují slabičnou stavbu slova (. /). Trénujeme MARŤANŠTINU (hlásková analýza). Trénujeme náslovnou hlásku, rozlišujeme řádek/sloupec. Tvoříme věty.
S Pepou… s. 17 – 21
Prv
Hygiena ve škole. Přichází podzim.
Bavíme se o hygieně, nacvičujeme správné mytí rukou. Osvojujeme si pojmy roční období, jaro, léto, podzim, zima. Porovnáváme krajinu v létě a na podzim.
S Pepou… s. 17 – 21
Psaní
Grafomotorický výcvik. Píšeme číslo 1.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Čárymáry s. 10 -15, s.58

s.58 (poslední řádek, bude označen puntíkem). Dítě si vybere nejpovedenější číslici a označí ji hvězdičkou.

AJ Státní svátek
 • Dlouhodobý DÚ: Učíme se samostatnosti. Děti si samy chystají věci do školy, strouhají pastelky, nosí svou aktovku, pomůžou s chystáním svačiny. Mluvíme MARŤANSKY. Rozkládáme slova na hlásky (Rodič: „Ukaž N O S.“. Podej mi T A L Í Ř.“ Děti plní úkoly :))
 • 29. 9. Sportovní den na hřišti TJ 9.30 – 10.50 (v případě deště se akce uskuteční v sokolovně). S sebou: sportovní oblečení, přezůvky do haly, svačina, pití, čip. Aktovka zůstává doma, před a po akci budeme mít zábavné učení venku.
 • V pátek 29. 9. není plavání (hodina bude nahrazena). Konec vyučování v 11.40.
 • Vybírám 340 Kč za dopravu na plavání + 300 Kč pro Spolek rodičů Krmelín

18. – 22. 9. 2023

M
Počítáme do 5.
Děti pojmenují „dávání dohromady“ sčítáním. Čtou číslice 1, 2, 3 a přiřadí správný počet prvků k číslici.
PS s. 12 – 15
ČJ 
Jsem školák.
Děti se zapisují slabičnou stavbu slova (. /).  Trénují náslovnou hlásku, rozlišují řádek/sloupec. Tvoří věty. Hledají rýmy,
S Pepou… s. 11 – 16
Prv
Orientujeme se ve škole i v jejím okolí.
 Umí pojmenovat zaměstnance školy a ví, co dělají. Jednoduše popíší svou cestu do školy. Ví co do školy nepatří.
S Pepou… s. 4 – 12
Psaní
Grafomotorický výcvik.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Čárymáry s. 6 -9
AJ I’m a boy. I’m a girl.

Colours – red, brown, yellow, black, blue, grey, orange, pink, green, white

https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

barvy

 • V pondělí ráno se půjdeme podívat na výstavu krmelínských zahrádkářů.
 • Začíná Pěšky do školy. Pokud máte možnost, prosím přidejte se. Stačí, když zaparkujete auto dále od školy a alespoň část cesty se s dítětem projdete :).
 • DOMÁCÍ ÚKOL: Učíme se samostatnosti. Děti si samy chystají věci do školy, strouhají pastelky, nosí svou aktovku, pomůžou s chystáním svačiny. Mluvíme MARŤANSKY. Rozkládáme slova na hlásky (Rodič: „Ukaž N O S.“. Podej mi T A L Í Ř.“ Děti plní úkoly :))

11. 9. – 15. 9. 2023

M
Zajímá nás počet a rytmus.
Děti zapisují počet prvků v množině. Synchronizují pohyb a slovo. Přiřazují k sobě množiny o stejném počtu.
PS s. 8 – 11
ČJ 
Jsem školák.
Děti se umí představit, pozdravit. Trénují náslovnou hlásku, rozlišují řádek/sloupec. Tvoří věty.
S Pepou… s. 4 – 12
Prv
Orientujeme se ve škole i v jejím okolí.
Děti se seznamují se školním řádem, tvoří pravidla třídy. Umí pojmenovat zaměstnance školy a ví, co dělají. Jednoduše popíší svou cestu do školy.
S Pepou… s. 4 – 12
Psaní
Grafomotorický výcvik.
Uvolňujeme ruku. Nacvičujeme správný úchop i správné sezení při psaní (viz zadní strana titulní stránky).
Čárymáry s. 2 -5
AJ Hello

Goodbye

What is your name?

Songs:

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

https://www.youtube.com/watch?v=SFE0mMWbA-Y&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

 

Na plavání v dívčí šatně zůstal bílý ručník, také hledáme majitele chlapeckého sprchového gelu :). Vše na majitele čeká ve sborovně.

Do 11. 9.

 • 60 Kč na loutkové divadlo (12. 9. sraz u školy 7.45, odjezd 7.55). V úterý si děti nemusí nosit aktovku, učebnice si nechají v pondělí ve škole.

Do 15. 9.

 • 400 Kč na výtvarné potřeby
 • přihláška na kroužky (v pondělí přinesou také přihlášku na lyžák)
 • stírací tabulku + 3 fixy whiteboard
 • ubrus (igelit), zástěru (starší tričko), kelímek do VV
 • 2x papírové kapesníky (nejlépe box)
 • pytlík na papuče (pokud si dítě nechává přezůvky v šatně)