Týdenní plán 2. třída 2021/2022

Týdenní plán 2. třída 2021/2022

20. – 24.6. 2022

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

 

Český jazyk

LÉTO PŘICHÁZÍ

Opakování a procvičování učiva

Opakování učiva za červen

str. 92 – 93

 

Psaní, čtení

vázané písmo –  nová písanka str. 28 – dokončení

Čtení s Pepou – Výlet

Kde je vlajka?

Matematika

Rýsujeme

Plánujeme s kalendářem

Na výletě

II. díl str. 59- 65

Nezapomeňte na malý sešit!

Doneste si pravítko a ostrouhanou tužku.

Prvouka

LETNÍ RADOVÁNKY

str. 58 – 59

AJ

Opakujeme – It is a … It isn´t a… I can… I can´t. předložky in, on, at, I have

opakujeme slovní zásobu k hlásce h, m, r

Nová gramatika –  I am, I am not, My

Pracovní sešit – nová hláska r, d 

https://www.youtube.com/watch?v=KuAOhitZJpY

https://www.youtube.com/watch?v=NOiNSTsIvfA

https://www.youtube.com/watch?v=pKyDl21urqI

https://www.youtube.com/watch?v=lCNrn2LL3I0

https://www.youtube.com/watch?v=kUFA3tywNJ4

https://www.youtube.com/watch?v=dqduxpaiaBM

https://www.youtube.com/watch?v=4Ka7DsxwtLE

https://www.youtube.com/watch?v=-Qpj1j488PM

https://www.youtube.com/watch?v=cSGm-zlAgaI

  • žák ukazuje znakováním hlásek slova
  • Žák skládá a čte obrázkové věty z obrázkových slovíček
  • (hry – pantomima hlásek + skládání slov, slovíčkové cestičky, pexeso se slovíčky, domečky – hádanky, obchod se slovíčky)

 

Přečtěte si o Hejného matematice…