Týdenní plán 2. třída 2021/2022

Týdenní plán 2. třída 2021/2022

 17. 1. – 21. 1. 2022

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

 

Český jazyk

ZIMA JE TADY

Dělení hlásek – samohlásky, souhlásky a jejich druhy

Souhlásky tvrdé a tvrdé slabiky

Tvoříme příběh podle obrázků

Omluva

Samostatná práce, diktát

str. 48-49

 

Psaní, čtení

vázané písmo –  nová písanka str. 8 – 9

Čtení s Pepou – PL – Když se sněhulák nudí

Čítanka str. 

Matematika

Násobilka 6

Počítáme do 80

Zkoumáme násobilkové čtverce

str. 63- 65

Pololetní práce

Nezapomeňte na malý sešit!

Prvouka

JAK JDE ČAS

str. 26-27

AJ

Nová gramatika – Mum can swim – sloveso Can

Pracovní sešit – hláska k, c – str.  11 – 12

slovní zásoba: kite, kettle, drink, tea, cold, cap, yellow, cup, 

písnička: https://www.youtube.com/watch?v=-Qpj1j488PM

  • Žák skládá a čte obrázkové věty z obrázkových slovíček
  • (hry – pantomima hlásek + skládání slov, slovíčkové cestičky, pexeso se slovíčky, domečky – hádanky, obchod se slovíčky)

 

Přečtěte si o Hejného matematice…