2. třída 2022/2023

2. třída 2022/2023

třídní učitelka: Mgr. Elizabeth Dostálová (ČJ, M, Prv, AJ, VV, HV)

učitelé: Mgr. Marcela Vlčková (PČ, TV)

kontakt: elizabeth.dostalova@gmail.com