Týdenní plán 2. třída 2022/2023

Týdenní plán 2. třída, 23. 1. – 27. 1.

ČJ Podstatná jména

Opakování:

  • tvrdé souhlásky, tvrdé slabiky
str. 52 – 53
M Počítáme do 90

Opakujeme

str. 7-9
PRV Máme rádi zvířata str. 30-31
AJ I can … str. 16
Čt/Ps čítanka – str. 60 – 61

Kulička hadu – str. 50

písanka – další 2 strany