Týdenní plán 3. třída 2021/2022

Týdenní plán 3. třída

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

17. – 21.1.2022

Český jazyk

 Nastal nový rok

Slovní druhy. Vyjmenovaná slova po B, L, slova příbuzná.

Čítanka-Jsem nemocný

Celotýdenní úkol: – viz Prv.

Kontrolní práce: – v pondělí diktát, ve středu psaní vyjmenovaných slov po L

 

uč.s.27, 28

PS s.31-32

Čít s. 56,57

Pís.s.30,31

Angličtina

At the park.

I have got…

Q: Have you got…? + krátká odpověď

Listening:

1. https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD2_Track_18.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

2. https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD2_Track_19.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

3. https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD2_Track_20.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

4. https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD2_Track_21.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

5. https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD2_Track_22.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

uč. s.32,33

PS39-40

 Matematika

Zaokrouhlování. Sčítání a odčítání trojciferných čísel. Počítání se závorkami.

Vždy v pátek bude bývat geometrie. Děti musí mít ostrou tvrdou tužku, pravítko (trojúhelník nebo dlouhé rovné pravítko 30cm)

Kontrolní práce: úterý – zaokrouhlování na desítky, čtvrtek – sčítání a odčítání 3ciferných čísel

 

uč.s.48-50

PS s.35-38

Prvouka      

Lidé a čas. 

Celotýdenní úkol: Každý den zapisovat odpolední aktivity do tabulky v pracovní učebnici Prvouky(počínaje čtvrtkem 13.1.)

            

 

 

 

uč.41,42

10. – 14.1.2022

Český jazyk

 Nastal nový rok

Slovní druhy. Vyjmenovaná slova po B, L, slova příbuzná.

Čítanka-Měsíce

Celotýdenní úkol: –

Kontrolní práce: – Pololetní práce v úterý (Vyhledá podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky, spojky. Utvoří slova opačná a souznačná. Utvoří větu. Doplní i/í, y/ý po Z, B ) V pondělí budeme dělat přípravu na s. 62 v uč.

 

uč.s.26,27

PS s.30-32

Čít s. 54

Pís.s.29,30

Angličtina

Colin in computerland. Sophie´s world

Kontrolní práce: –

Listening:

1. https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD2_Track_14.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

2. https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD2_Track_15.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

uč. s.30,31

PS37,38

 Matematika

Zaokrouhlování. Pavučiny. Sčítání trojciferných čísel.

G Vzájemná poloha dvou přímek

Vždy v pátek bude bývat geometrie. Děti musí mít ostrou tvrdou tužku, pravítko (trojúhelník nebo dlouhé rovné pravítko 30cm)

Kontrolní práce: Pololetní práce ve čtvrtek ( Písemné sčítání, odčítání, pamětné násobení, dělení. Slovní úlohy  o několik více/méně, několikrát více/méně. Hadi. Součtový trojúhelník. Násobení má přednost před + a -.)

 

uč.s.46-48

PS s. 34,35

Prvouka      

Lidé a čas. Poznáváme hodiny, denní režim.

 

            

 

 

 

uč.40,41