Týdenní plán 3. třída 2021/2022

Týdenní plán 3. třída

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

27.6. – 30.6.2022

Pondělí – hry ve třídě, po 10h. půjdeme na zmrzlinu, konec vyučování 12.35

Úterý – školní výlet

Středa – vyhodnocení soutěží, rozloučení s páťáky, konec vyučování 12.35

Čtvrtek – Vysvědčení 8.00-8.45

 

 

Angličtina
 Matematika

 

Prvouka