Týdenní plán 3. třída 2022/2023

Týdenní plán 3. třída 2022/2023

3. – 7.10. 2022

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

 

Český jazyk

Okolí naší obce na podzim

Spodoba uprostřed podst. jmen

Věta jednoduchá, souvětí

Tvoření vět k obrázkům

Tvoření tvarů podst. jmen

 

 

str. 9
Psaní, čtení

Písanka str. 7

Čtení:

Dubínek – PL – práce s osnovou

V pátek si děti nosí vlastní rozečtenou knihu.

Matematika

Řešíme hady a výstaviště

Sčítáme písemně

 

uč.

str.15-17

PS str.12-14

Prvouka

Místo, kde žijeme

Podzim přichází

Znaky podzimu

PS

str.12-15

AJ 2 At school

a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a rubber, a ruler

What´s this? It´s a pen.

Can I borrow your book, please? (Můžu si půjčit tvoji knihu?)

Here you are. (Tady máš.)

colours – barvy

Listening class book:

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_14.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_15.mp3?

cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_17.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_19.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_20.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

Listening activity book:

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_16.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_18.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

uč. s. 9 – 10

PS s. 9 – 12

 

Přečtěte si o Hejného matematice…