Týdenní plán 3. třída 2022/2023

Týdenní plán 3. třída 2022/2023

5. – 9.6. 2023

 

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

 

Český jazyk

Chováme se bezpečně

Rozhovor

Pozvánka

Opakování – souvětí, spojky

Slovesa

Vyjmenovaná slova po V, slova s předponou vy-

Děti si nosí PS k vyjmenovaným  slovům!

 

PS

str.

55-56

VS

str.

46-47

Psaní, čtení

Písanka 2. díl, str. 27 a  29

Čtení:

PL: Červen

V pátek si děti nosí vlastní rozečtenou knihu.

Matematika

Zapisujeme krokování s pokynem čelem vzad

Přesunujeme stavby

Biland

Procvičujte s dětmi násobilku a dělení.

uč.

str.

98-101

PS 2

str.

37-39

Prvouka

Člověk a jeho zdraví

Myšlenková mapa – Zdravý životní styl

Péče o zdraví a bezpečné chování

PS str.

88-90

AJ  – UNIT 9

an arm, a body, a hand, a head, a leg, a foot

rozkazy: Arms up!/ Arms down!/ Jump!/ Kick!/Bend to the left!/Bend to the right!

Can you swim?/ yes I can./ No I can´t./I can swim. /I can´t play tennis.

Listening class book/Uč:

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_26.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_29.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_30.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_32.mp3?

cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_34.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_36.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_37.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

Listening activity book/PS:

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_31.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_33.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_35.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

 

Uč. s.

66-68

PS s.

81-84

 

Přečtěte si o Hejného matematice…