3. třída 2023/2024

3. třída 2023/2024

třídní učitelka: Mgr. Elizabeth Dostálová (ČJ, M, AJ, PČ, HV)

učitelé:

Mgr. Marcela Vlčková (VV)

Mgr. Romana Tylečková (PRV)

Ing. mgr Břetislav Kresta (TV, AJ)

kontakt: elizabeth.dostalova@zskrmelin.cz