4. třída 2021/2022

4. třída, školní rok 2021/2022

třídní učitelka: Mgr. Marcela Vlčková (vlckovamarcela@email.cz)

vyučující: Mgr. Pavla Lejsková (pavlalejskova@seznam.cz) (AJ),

Mgr. Yvona Voráčová (yvoracova@seznam.cz) (AJ, HV),
Mgr. Romana Tylečková (romanatyl@seznam.cz) (PČ)
Mgr. Dušan Ignačík, MBA  (dignacik@seznam.cz) (TV, ICT)