4. třída 2022/2023

4. třída, školní rok 2022/2023

Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Adámková

Ostatní vyučující: Mgr. Dušan Ignačík, MBA (TV), Mgr. Romana Tylečková (Vl., Př.)

kontakt: jarmilaadamkova@seznam.cz