Týdenní plán 4. třída 2022/2023

Týdenní plán 4. třída

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

3.10.-7.10.2022

Český jazyk

U nás doma. Slovní druhy – přídavná jména, vyjmenovaná slova po B

Čtení: Léčení nahluchlice

Sloh: vypravování

Celotýdenní úkol: Dokončení příběhu (uč. s. 10/1)

Kontrolní práce: středa (psaní velkých písmen + dopl. u/ú/ů)

 

uč. s. 10,11

PS s. 8, 9

Čít. 15-17

 

 

Angličtina

Happy families. Otázka Who?, How many?, zájmena his, her

Listening:

uč. 9, 10

PS 9-11

 Matematika

Opakování zaokrouhlování, slovní úlohy

Geo – obvod, obsah rovinných útvarů

 

uč. s. 15-17

PS s. 11-13

Vlastivěda

Mapa

Zobrazení krajiny na mapě

test -Místní krajina, určování svět. stran

PS str.6-7

 

 

Přírodověda

Houby

Základní poznatky

Význam hub

malý test ve čtvrtek

PS str.12-13

Pokus

19.9-23.9.2022

Český jazyk

Jací jsme. Opakování –  slovní druhy, vyjmenovaná slova

Čtení – Fergus a létající…

Celotýdenní úkol: Popis spolužáka

uč. s. 6-8

PS s. 5-7, 11

Čít. 12-14

 

 

Angličtina

Spelling. Happy families

Listening:

https://www.youtube.com/watch?v=eBv1qneox1E

uč. 6-8

PS 6-8

 Matematika

Opakování – pracujeme v prostředích násobilkové čtverce, pyramidy, děda Lesoň

Geo – Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, rýsování rovnoběžek (donést 2 pravítka)

 

uč. s. 11-1

PS s. 8-9

Vlastivěda

Obec a okolí

Můj domov

Místní krajina

 

 

Přírodověda

Rozmanitost přírody

Podmínky života na Zemi

Pokus

Str. 4-5

 

 

 

Str. 4-5