Týdenní plán 4. třída 2022/2023

Týdenní plán 4. třída

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

26.5.-2.6.2023

Český jazyk

Ten dělá to a ten zas tohle. Slovesa, časování, čas přítomný, budoucí, minulý.

Sloh:

Čtení: Bajka

Kontrolní práce:  čtvrtek: časování

Celotýdenní úkol:

 

 

uč. s. 53,53

PS s.II. s.14-16

 

 

 

Angličtina

Weather graphs.Readers storiers.

Kontrolní práce:

Celotýdenní úkol:

Listening:https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=global&selLanguage=en

uč. 60,61

PS74-76

 Matematika

Dělíme a odčítáme. Opakování.

Geometrie: Konstrukční úlohy

Kontrolní práce: pátek – opakování

 

uč. s.97-99

PS II. s.46-7

Vlastivěda

Měření dějinného času

Jan Hus, husitské války

PS str. 41 – 42

učebnice str. 32-39

Vlastivěda bude i ve středu místo přírodovědy. 

 

 

Přírodověda

Přírodní společenstva – opakování, test

učebnice str.

PS str.43

 

 

22.5.-26.5.2023

Český jazyk

Jsem cyklista. Opakování skloňování p.jm. Slovesa.

Sloh: Popis

Čtení: Bajka

Kontrolní práce:  čtvrtek-koncovky rodu muž., žen., stř.

Celotýdenní úkol: Zpráva do zpravodaje

 

 

uč. s. 51,52

PS s.II. s.14

 

 

 

Angličtina

What´s  the weather like today? I am wearing/Are you wearing…?

Kontrolní práce:

Celotýdenní úkol:

Listening:https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=global&selLanguage=en

uč. 58-60

PS

 Matematika

Dělíme a odčítáme.

Geometrie: Konstrukční úlohy

Kontrolní práce: pátek – matematické operace, slovní úloha

 

uč. s.96,97

PS II. s.42-45

Vlastivěda

Měření dějinného času

Život za vlády Přemyslovců – shrnutí

V úterý test

PS str. 38 – 39

učebnice str. 15-18

 

 

Přírodověda

Přírodní společenstva

Okolí lidských obydlí, zahrada

Volně žijící živočichové

učebnice str. 60 – 62

PS str.40

 

 

15.5.-19.5.2023

Český jazyk

Jsem cyklista. Vzory rodu mužského. Opakování

Sloh: Zpráva

Čtení: Bajka

Kontrolní práce:  čtvrtek-koncovky rodu mužského

 

 

uč. s. 49-51

PS s.II. s.12,13

 

 

 

Angličtina

What´s  the weather like today?

Kontrolní práce: pátek slovíčka

Celotýdenní úkol:

Listening:https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=global&selLanguage=en

uč. 56,57

PS69-71

 Matematika

Dělíme a odčítáme.

Geometrie: Konstrukční úlohy

Kontrolní práce:

 

uč. s.97-99

PS II. s.44-46

Vlastivěda

Měření dějinného času

Život za vlády Přemyslovců – shrnutí

V úterý test

PS str. 38 – 39

učebnice str. 15-18

 

 

Přírodověda

Přírodní společenstva

Okolí lidských obydlí, zahrada

Volně žijící živočichové

učebnice str. 60 – 62

PS str.40

 

 

9.5.-12.5.2023

Český jazyk

Máme šikovné ruce. Vzory rodu mužského.

Sloh: –

Čtení: vlastní kniha

Kontrolní práce:  středa: diktát

 

 

uč. s. 48,49

PS s.II. s.10,11

 

 

 

Angličtina

Colin in computerland. Our world.

Kontrolní práce:

Celotýdenní úkol:

Listening:https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=global&selLanguage=en

uč. 54,55

PS

 Matematika

Zaokrouhlování. Dělíme a odčítáme.

Geometrie: Konstrukční úlohy

Kontrolní práce: čtvrtek- slovní úlohy

 

uč. s.96

PS II. s.38-41

Vlastivěda

Měření dějinného času

Život za vlády Přemyslovců – shrnutí

V úterý test

PS str. 38 – 39

učebnice str. 15-18

 

 

Přírodověda

Přírodní společenstva

Okolí lidských obydlí, zahrada

Volně žijící živočichové

učebnice str. 60 – 62

PS str.40

 

 

2.5.-5.5.2023

Český jazyk

Máme šikovné ruce. Vzory rodu mužského.

Sloh: –

Čtení: vlastní kniha

Kontrolní práce:  středa: diktát

 

 

uč. s. 47,48

PS s.II. s.8-10

 

 

 

Angličtina

Colin in computerland

Kontrolní práce: pátek – test 7

Celotýdenní úkol:

Listening:https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=global&selLanguage=en

uč. 52-54

PS 65-67

 Matematika

Zkoumáme kombinace a statistiku. Zaokrouhlování

Geometrie: Konstrukční úlohy

Kontrolní práce: čtvrtek- zaokrouhlování

 

uč. s. 88-92

PS II. s.36-38

Vlastivěda

Měření dějinného času

Život za vlády Přemyslovců

PS str. 38

učebnice str. 15-18

 

 

Přírodověda

Přírodní společenstva

Okolí lidských obydlí, zahrada

Domácí mazlíčci

učebnice str. 53- 62

PS str.39

V úterý donesou děti referát: Můj domácí mazlíček