Týdenní plán 4. třída 2023/2024

Týdenní plán 4. třída 2023/2024

2. – 6.10. 2023

 

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

M
V učebnici se budeme pohybovat na straně 10-12, v pracovním sešitě do strany 14.  Budeme opakovat řady násobků, sčítání a odčítání pod sebou, zvířátka dědy Lesoně, násobkové čtverce.
PS s.
ČJ 

Mapy, plánky

Opakování VS po B

Popis cesty

PS str. 13

Vyj. slova – str. 2 – 4

Vl

Místní krajina

Práce s plánkem, náčrtkem, mapou

Na čtvrtek donést 1 větší bramboru

PS str. 4 – 5

Houby

Základní poznatky

Odborný text

Sledování pokusu s fazolemi

PS  str. 12 – 13
AJ Welcome back

  • Smile magazine
  • Happy families – family members, family tree
  • HIS, HER
  • spelling – na známky 2.10. (skupina p. učitelka Dostálová)
  • test Unit 1 – 5. 10. (The Alphabet, spelling, It’s a…/They’re…)

 

UČ 7-8

PS 8-9

Čt PL –  Zabloudili jsme

 

Přečtěte si o Hejného matematice…