Týdenní plán 5. třída 2021/2022

       Týdenní plán

  • slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu
  •  změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat.

 17. – 21. 1. 2022

M

 KONSTRUKCE

Dej si do pořádku rýsovací potřeby ( tužka č.3, pravoúhlý trojúhelník, kružítko)

UČ : s. 52 – 54

D.ú.  PS 2 s.5 (do 25.1.)

Ve středu 19.1. pololetní písemka ( písemné počítání , rovnice, obsah, zlomky, desetinná čísla)

JČ 

SLOVESNÝ ZPŮSOB – podmiňovací

Uč: s. 27,28

Ve čtvrtek pololetní písemka ( souvětí, nauka o slově, skloňování podstatných jmen, časování sloves, doplňování i/y = uplatňování pravopisných pravidel)

ČTENÍ

    Čítanka: s.93    Obr Dobr

Kontrola čtenářských deníků 21.1.

SLOH

Sebehodnocení 1.pololetí ; příprava na recitační soutěž ( školní kolo 9.2.)

AJ

 MY WORLD – MY SCHOOL – 3.lekce

UČ  s.37 – 39

PS s.30 – 31

Your project ( do 21.1.)

Test na 3.lekci 21.1.

Kontrola slovníčků 21.1.

 Nová slovíčka :

break

compare

each

good at

last

next

subject

timetable

wear

Art and Designe

Biology

Chemistry

Design and Technology

History

French

Music

Science

PE

RE

packet lunch

Př  Planeta Země. Střídání dne a noci. Střídání ročních období. 

Nauč se zpaměti názvy planet naší sluneční soustavy podle vzdálenosti od Slunce. V úterý budeš psát minitest.

PS – s. 29 – 31, UČ  – s. 23 – 31

Vl Západní Evropa. Severní Evropa.

PS – s. 28, 29

Postupně se uč názvy hlavních měst států Evropy + určování států na slepé mapě. Třeba zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/4622

Milí rodiče, milé děti!

Do nového týdne vstupujeme všichni negativní a pozitivně naladěni. 🙂

V úterý v 16.00 se na Vás těším ve třídě na společných třídních schůzkách.

21.1. budou uzavřeny známky za 1.pololetí. V tomto týdnu nás čekají písemné práce ( viz plán) a kontrola slovníčku a čtenářského deníku.

 

 

10. – 14. 1. 2022

M

 PRÁCE S DATY – PRŮMĚR

UČ : s. 48 – 50   PS  s.32/9

D.ú.  PS s.37 (do 18.1.)

JČ 

SLOVESNÝ ZPŮSOB

Uč: s. 26

ČTENÍ

    Čítanka: s.80    Čtyři  a půl kamaráda a podivná loupež

SLOH

Zpráva  s. 27

AJ

 MY WORLD – MY SCHOOL – 3.lekce

UČ  s.34, 35, 36

PS s.28 – 29

 Nová slovíčka :

lucky

remote – controlled car

act

basket

blanket

cover

describe

difference

Really?

these

bad

longshort

thick

thin

asleep

boring

What kind of…is it?

Př  Vesmír a sluneční soustava.

PS – s. 27, 28

Vl Západní Evropa

PS – s. 28, 29

Postupně se uč názvy hlavních měst států Evropy + určování států na slepé mapě. Třeba zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/4622

Milí rodiče, milé děti!

Do nového týdne vstupujeme všichni negativní a pozitivně naladěni. 🙂

 

3. – 7. 1. 2022

M

 ROVNICE I

UČ : s. 45, 46    PS  s.32/9

D.ú.  PS s.32 (do 11.1.)

JČ 

SLOVESNÝ ZPŮSOB

Uč: s.25,26

ČTENÍ

    Čítanka: s.83    Hrací hodinky

SLOH

V pondělí si přines DENÍK SONE.

Novoroční předsevzetí, plány, přání……

AJ

 MY WORLD – 3.lekce

UČ  s.31, 32, 33

PS s.25, 26, 27

 Nová slovíčka :

lucky

remote – controlled car

act

basket

blanket

cover

describe

difference

Really?

these

bad

longshort

thick

thin

asleep

boring

What kind of…is it?

Př  Ochrana životního prostředí. Vesmír a sluneční soustava.

PS – s. 26, 27

Vl Jižní Evropa

PS – s. 26, 27

Postupně se uč názvy hlavních měst států Evropy + určování států na slepé mapě. Třeba zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/4622

Milí rodiče, milé děti!

Vítám v novém roce a přeji, ať jste zdraví, šťastní, spokojení sami se sebou a se vším, co se Vám podaří. Držím palce!!!

Vaše PuYv

 

 

 

20. – 24. 12. 2021

M

 ROVNICE I

UČ : s. 44    s.45/5

D.ú.  PS s.31 ( do 21.12.)

JČ 

OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU I/Y

Uč: 23  + pracovní listy

ČTENÍ

    Čítanka: s.66  Já ty Vánoce miluju

SLOH

O prázdninách si piš deník. V pondělí si jej odneseš domů.

AJ

 MY WORLD – 3.lekce

UČ  s.30

PS s.24

 Slovíčka :

address

crossing

famous

just

know

place

real

room

street

house number

postcode

town

Days of the week

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

at home

at the shops

birthday

caller

chart

record

How old are you?

How old is he (she)?

Whose is…?

alive

avenue

classmate

Excuse me.

friendly

neighbour

new

over there

Pleased to meet you.

policeman

postman

singer

sportperson

road

I am from….

He isn´t from…

Where are you from?

connect

family garden

Where is a ….

Whose…..is this?

parents

cousin

her

his

its

our

their

your

about

best friend

life

make

think

together

a lot off

country

first nam

full name

nickname

middle name

most

parents

Př  Ochrana životního prostředí

PS – s. 25, 26

Vl Jihovýchodní Evropa

PS – s. 24 – 25

Postupně se uč názvy hlavních měst států střední i jihovýchodní Evropy + určování států na slepé mapě. Třeba zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/4622

22.12. budeme mít tradiční vánoční besídku. 🙂 

Přines si : vzorečky cukroví, univerzální dáreček ( do 100 Kč), čajovou svíčku ve skleničce.

Konec výuky – 11.40.

Přeji Vám krásné Vánoce a pevné zdraví v novém roce! 

13. – 17. 12. 2021

M

  OBJEM + POVRCH

UČ : 41/5,6,7     42/15      PS : 32/8

D.ú. PS s.30  ( do 14.12.)  PS s.31 ( do 21.12.)

JČ 

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM (upevňování)

Uč: 23  + pracovní listy

ČTENÍ

    Čítanka: s.61   Detektivní Vánoce

V pátek si vezmi do školy svou knihu.

SLOH

Konečně 🙂 : Popis pracovního postupu: Uč: 22/10

AJ

Friends and family – lekce 3. – MY WORLD

UČ  s.28, 29, 30

PS s.22,23,24

 Slovíčka :

address

crossing

famous

just

know

place

real

room

street

house number

postcode

town

Days of the week

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

at home

at the shops

birthday

caller

chart

record

How old are you?

How old is he (she)?

Whose is…?

alive

avenue

classmate

Excuse me.

friendly

neighbour

new

over there

Pleased to meet you.

policeman

postman

singer

sportperson

road

I am from….

He isn´t from…

Where are you from?

connect

family garden

Where is a ….

Whose…..is this?

parents

cousin

her

his

its

our

their

your

about

best friend

life

make

think

together

a lot off

country

first nam

full name

nickname

middle name

most

parents

Př  Opakování – Život v různých oblastech Země.

Nezapomeň si přinést své minireferáty. Budete kompletovat a prezentovat své knihy.

Rostlina + živočich v 1) mořích oceánech , 2) tropické deštné lesy, 3) travnaté oblasti, 4) pouště, 5) polární pustiny (viz. ofocený papír) + úvodní stránky  – obrázky se zvířátky… 

Vl Jihovýchodní Evropa

PS – s. 24 – 25

Postupně se uč názvy hlavních měst států střední i jihovýchodní Evropy + určování států na slepé mapě. Třeba zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/4622

 

6. – 10. 12. 2021

M

 ZLOMEK, OBJEM + POVRCH

UČ : s.39/24     40/1,2,3,4

D.ú. PS s.30  ( do 14.12.)

JČ 

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM (upevňování)

Uč: 23/15   21/6     22/8,11

ČTENÍ

Uč: 21/7     čítanka: s.61   Detektivní Vánoce

7.12. KONTROLA ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU 🙂

V pátek si vezmi do školy svou knihu.

SLOH

Popis pracovního postupu: Uč: 22/10

AJ

Friends and family – lekce 2. – Revision

UČ  s.26

PS s.21,22

Project : Crazy family 🙂

Pátek – test na lekci 2.

 Slovíčka :

address

crossing

famous

just

know

place

real

room

street

house number

postcode

town

Days of the week

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

at home

at the shops

birthday

caller

chart

record

How old are you?

How old is he (she)?

Whose is…?

alive

avenue

classmate

Excuse me.

friendly

neighbour

new

over there

Pleased to meet you.

policeman

postman

singer

sportperson

road

I am from….

He isn´t from…

Where are you from?

connect

family garden

Where is a ….

Whose…..is this?

parents

cousin

her

his

its

our

their

your

about

best friend

life

make

think

together

a lot off

country

first nam

full name

nickname

middle name

most

parents

Př  Polární pustiny. Opakování.

PS – s. 22- 24

UČ – s.

Pracujte na mini referátech -Rostlina + živočich v mořích oceánech , tropické deštné lesy, travnaté oblasti, pouště, polární pustiny (viz. ofocený papír) Referáty vkládej do složky, pracuj také na úvodních stránkách  – obrázky se zvířátky…) 

Vl Střední Evropa, naši sousedé

PS – s. 21 – 23

UČ – s. 24 – 36

V pondělí budete pracovat na svých prezentacích (myšlenkových mapách) o sousedních státech ČR.

Krásný Advent!

 

29. – 3. 12. 2021

M

 ZLOMEK, DESETINNÉ ČÍSLO

UČ : s.37,38

PS : 28/6,7 s.29

D.ú. PS 29/9,10,11,12   ( do 30.11.)

JČ 

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM (upevňování)

Pracovní listy + 21/4

ČTENÍ

Čtení o Adventu

V pátek si vezmi do školy svou knihu.

SLOH

Tvořivé psaní : Losovačka ( rozšiřování a obohacování slovní zásoby)

AJ

Friends and family – lekce 2. 

UČ  s,24,25,26

PS s.20

Připiš si nová slovíčka :

address

crossing

famous

just

know

place

real

room

street

house number

postcode

town

Days of the week

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

at home

at the shops

birthday

caller

chart

record

How old are you?

How old is he (she)?

Whose is…?

alive

avenue

classmate

Excuse me.

friendly

neighbour

new

over there

Pleased to meet you.

policeman

postman

singer

sportperson

road

I am from….

He isn´t from…

Where are you from?

connect

family garden

Where is a ….

Whose…..is this?

parents

cousin

her

his

its

our

their

your

about

best friend

life

make

think

together

a lot off

country

first nam

full name

nickname

middle name

most

parents

Př  Pouště a polopouště

PS – s.

UČ – s.

Pracujte na mini referátech -Rostlina + živočich v mořích oceánech , tropické deštné lesy, travnaté oblasti (viz. ofocený papír) Referáty vkládej do složky, pracuj také na úvodních stránkách  – obrázky se zvířátky…) 

Vl Střední Evropa, naši sousedé

PS – s. 21, 22, (23)

UČ – s. 24 – 36

V pondělí budete psát test PS s. 15, 16. (Procvičovali jste s Katkou)

Do 30.11. – napište, prosím, zda máte zájem o vystavení potvrzení o absolvování plaveckého kurzu.

Přeji Vám  poklidný a krásný ADVENT.