5. třída 2022/2023

5. třída, školní rok 2022/2023

třídní učitelka: Mgr. Marcela Vlčková (vlckovamarcela@email.cz)

vyučující: Mgr. Pavla Lejsková (pavlalejskova@seznam.cz) (AJ, HV),

Mgr. Elizabeth Dostálová (elizabeth.dostalova@gmail.com) (AJ,),
Mgr. Dušan Ignačík, MBA  (dignacik@seznam.cz) (TV, ICT)