Týdenní plán 5. třída 2022/2023

K  procvičování:https://www.umimematiku.cz/  https://www.umimecesky.cz/   https://www.matika.in/cs/#2

https://www.mojecestina.cz/ , https://www.gramar.in/cs/

 

rozpracovaná verze: 23. – 27. ledna 2023

M Dělíme dvojciferným činitelem.

Řešíme rovnice.

Pololetní práce (23. 1.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 52, 53
PS2 po s. 9/4, 5
Čj Slovesný způsob (podmiňovací).

Zpráva.

 

PS s. 27, 28

VS

TP s. 89

 čtení Vybíráme báseň na recitační soutěž.

Ve středu si přines vlastní knihu.

Vl. Východní Evropa. 

https://wordwall.net/cs/resource/16950250

https://wordwall.net/cs/resource/24437255

https://wordwall.net/cs/resource/29260059

https://wordwall.net/cs/resource/28060196

Udržuj v paměti své znalosti:

Severní a západní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/37819131

https://wordwall.net/cs/resource/31864599

https://wordwall.net/cs/resource/32717608

https://wordwall.net/cs/resource/32487585

Jižní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/29259792

https://wordwall.net/cs/resource/38267274

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 32 – 33

s.

Pohyby Země. Měsíc. PS s. 30 – 32

s. 23 – 32

AJ Unit 3 – My world

Have/Has …. got…?

Adjectives

UČ s. 31-33

PS s. 25-27 

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

16. – 20. ledna 2023

M Rýsujeme, pracujeme s jednotkami. Dělíme dvojciferným činitelem.

Procvičujeme na pololetní práci (23. 1.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 48 – 51 (vybraná cvičení)
PS2 po s. 7
Čj Slovesný způsob.

Zpráva.

Pololetní práce (19. 1.)

PS s. 27, 28/12

VS

TP s. 84 – 87

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 25
Vl. Severní  Evropa. 

Udržuj v paměti své znalosti:

https://wordwall.net/cs/resource/31864599

https://wordwall.net/cs/resource/32717608

https://wordwall.net/cs/resource/32487585

Jižní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/29259792

https://wordwall.net/cs/resource/38267274

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 30 – 31

s.

Vesmír a sluneční soustava. Pohyby Země. PS s. 29, 30

s. 23 – 32

AJ Unit 3 – My world

Have/Has …. got…?

Adjectives

UČ s. 31-33

PS s. 24-25

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

9. – 13. ledna 2023

M Rýsujeme, pracujeme s jednotkami.

Ve čtvrtek test desetinné číslo/ desetinný zlomek (podobně jako PS 33/13, 14)

Procvičujeme na pololetní práci (23. 1.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 44 – 46
PS1 po s. 36
Čj Slovesný způsob.

Ve středu diktát (TP 88/26 a))

Procvičujeme na pololetní práci (19. 1.)

PS s. 26, 27/8

VS

TP s. 84 – 87

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 25
Vl. Severní  Evropa. 

Udržuj v paměti své znalosti:

Jižní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/29259792

https://wordwall.net/cs/resource/38267274

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 30 – 31

s.

Vesmír a sluneční soustava. PS s. 27 – 28

s. 23 – 32

AJ Unit 3 – My world

Have got/Haven’t got

Adjectives

Test HAVE GOT, HAVEN’T GOT – středa 11. 1.

UČ s. 30-31

PS s. 23

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

3. – 6. ledna 2023

M Zkoumáme velká čísla.

Ve středu test na dělení dvojciferným číslem + výpočet části z celku (např. 3/4 ze 48 = 48 : 4 . 3 = 36)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 42, 43
PS1 po s. 33
Čj  

Shoda podmětu s přísudkem.

Inzerát.

PS s. 24, 25

VS

TP s. 80 – 83

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 25
Vl. Západní  Evropa. 

Ve čtvrtek test J a JV Evropa – práce s atlasem.

Udržuj v paměti své znalosti:

Jižní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/29259792

https://wordwall.net/cs/resource/38267274

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 28 – 29

s.

Vesmír a sluneční soustava.

Děti, které nebyly před Vánocemi ve škole, odevzdají svou knihu přírody.

PS s. 27

s. 23 – 32

AJ Unit 3 – My world

Have got/Haven’t got

UČ s. 29

PS s. 22-23

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

19. – 22. prosince 2022

M Zkoumáme zlomky a desetinná čísla.

Zkoumáme velká čísla.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 40, 41
PS1 po s. 31
Čj Podzimní příběhy

Shoda podmětu s přísudkem.

PS s. 23

VS

TP s. 79 – 83

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 68
Vl. Jižní Evropa. 

Udržuj v paměti své znalosti:

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 26 – 27

s.

Ochrana životního prostředí.

Termín odevzdání knihy: 21. 12.

1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.),

2) Tropické deštné lesy (16. 11.),

3) Život v lesích (dobrovolně),

4) Život v travnatých oblastech (23. 11.),

5) Pouště a polopouště (30. 11.)

6) Polární pustiny (9. 12.)

PS s. 24, 25

s. 76, 77

AJ Test Unit 2 – pondělí 19. 12.

Unit 3 – My world

Have got

UČ s. 28-29

PS s. 22-23

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

12. – 16. prosince 2022

M Zkoumáme zlomky a desetinná čísla.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 38 – 39
PS1 po s. 29
Čj Podzimní příběhy

Popis pracovního postupu.

Shoda podmětu s přísudkem.

PS s. 22. 23/16b), c)

VS

TP s. 76 – 80

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 66 – 67 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Jižní Evropa. 

Udržuj v paměti své znalosti:

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 26 – 27

s.

Př. Opakujeme podnebné oblasti země.

Ochrana životního prostředí.

Ve středu test: život v pouštích a polárních pustinách. Uč se podle zápisů v sešitě.

Děláme knihu.

1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.),

2) Tropické deštné lesy (16. 11.),

3) Život v lesích (dobrovolně),

4) Život v travnatých oblastech (23. 11.),

5) Pouště a polopouště (30. 11.)

6) Polární pustiny (9. 12.)

PS s. 24, 25

s. 76, 77

AJ Revision Unit 2

Unit 3 – My world

Have got

UČ s. 26, 28

PS s. 20-21

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

5. – 9. prosince 2022

M Zkoumáme zlomky a desetinná čísla.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 36 – 38
PS1 po s. 28/10
Čj Podzimní příběhy

Shoda podmětu s přísudkem.

PS s. 21/6, 7, 22 /8, 23/16a)

VS

TP s. 76 – 80

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 64 – 65 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Jihovýchodní Evropa. 

V úterý test: Střední Evropa (dle s. 20, 21 + 5 informací  o jedné zemi, ne ČR)

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Udržuj v paměti své znalosti:

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 21 – 23

s. 24 – 36

Př. Polární pustiny.

Pracuj na svých minireferátech:

1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.),

2) Tropické deštné lesy (16. 11.),

3) Život v lesích (dobrovolně),

4) Život v travnatých oblastech (23. 11.),

5) Pouště a polopouště (30. 11.)

6) Polární pustiny (9. 12.)

PS s. 22, 23

s. 35, 38

AJ English Across the Curriculum

Revision Unit 2

My project – my family – pátek 9. 12.

UČ s. 25-27

PS s. 20-21

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

28. listopadu – 2. prosince 2022

M Dělíme.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 34 – 35
PS1 po s. 26
Čj Podzimní příběhy

Shoda podmětu s přísudkem.

Ve čtvrtek diktát (procvičuj s. 18/16 a), b))

PS s. 20, 21/3, 4, 5

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 61 – 63 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Jihovýchodní Evropa

Udržuj v paměti své znalosti:

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 21 – 23

s. 24 – 36

Př. Pouště a polopouště.

Ve středu test (trop. lesy, lesy mír. pásu, travnaté oblasti, viz BINGO)

Polární pustiny.

Pracuj na svých minireferátech:

1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.),

2) Tropické deštné lesy (16. 11.),

3) Život v lesích (dobrovolně),

4) Život v travnatých oblastech (23. 11.),

5) Pouště a polopouště (30. 11.)

6) Polární pustiny (9. 12.)

PS s. 22, 23

s. 35, 38

AJ Be: questions + wh –

Culture

pondělí 28. 11. – test oznamovací věty TO BE (kladné, záporné) + slovíčka family, possessive adjectives

UČ s. 23-24

PS s. 18-19

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

21. – 25. listopadu 2022

M Dělíme.

Procvičujeme na čtvrtletní práci (čtvrtek 24.11.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 32 – 33
PS1 po s. 25
Čj Podzimní příběhy

Vypravování podle obrázkové osnovy.

PS s. 17, 18/13, 14

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 47 – 54 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

Udržuj v paměti své znalosti:

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 21 – 23

s. 24 – 36

Př. Pouště a polopouště.

Pracuj na svých minireferátech:

1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.),

2) Tropické deštné lesy (16. 11.),

3) Život v lesích (dobrovolně),

4) Život v travnatých oblastech (23. 11.),

5) Pouště a polopouště (30. 11.)

PS s. 20, 21

s. 35

AJ Friends and Family

  • The days of the week
  • BE questions + short answers
UČ s. 21-23

PS s. 16-17

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

14. – 18. listopadu 2022

M Zkoumáme útvary.

Procvičujeme na čtvrtletní práci (čtvrtek 24.11.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 29 – 31
PS1 po s. 24
Čj Podzimní příběhy

Vypravování podle obrázkové osnovy.

Procvičujeme na čtvrtletní práci (pátek 17.11.)

PS s. 17

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 44, 45 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507/vlastiv%c4%9bda/st%c5%99edn%c3%ad-evropa-%c4%8dr-a-sousedn%c3%ad-st%c3%a1ty

Udržuj své znalosti:

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 20 – 21

s. 24 – 36

Př. Pouště a polopouště.

Pracuj na svých minireferátech: 1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.), 2) Tropické deštné lesy (16. 11.), 3) Život v lesích (dobrovolně), 4) Život v travnatých oblastech (23. 11.)

PS s. 18, 19

s. 35

AJ Friends and Family

  • possessive adjectives
  • BE questions
UČ s. 19-21

PS s. 15-16

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

7. – 11. listopadu 2022

M Násobíme. Zkoumáme útvary.

Násobíme písemně dvojciferným číslem (test 9. 11.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 26 – 28
PS1 po s. 21
Čj Podzimní příběhy

Ve větách hledáme ostatní skladebné dvojice.

PS s. 16

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 42, 43 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Vodstvo Evropy. Opakování – orientace na mapě Evropy.

Ve čtvrtek test viz s. 15, 16. 

Procvičuj:

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 14 – 17

s. 8 – 10

Př. Život v lesích.

Připrav se na test – podnebné oblasti, život v mořích (viz. BINGO, pátek 4. 11.)

Pracuj na svých minireferátech: 1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.), 2) Tropické deštné lesy (16. 11.), 3) Život v lesích (dobrovolně)

PS s. 16, 17

s. 37, 38

AJ Friends and Family

  • to be/not to be
  • my family
  • pátek 11. 11. – test množné číslo
UČ s. 17-19

PS s. 13-15

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

31. října – 4. listopadu 2022

M Násobíme.

Násobíme písemně dvojciferným číslem.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 24 – 25
PS1 po s. 18, 19
Čj Podzimní příběhy

Procvičujeme mluvnické kategorie podst. jm., sloves.

Doplňování ií/yý na známky (viz s. 13, středa 5. 11.)

PS s. 15

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 42, 43 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Vodstvo Evropy.

https://wordwall.net/cs/resource/37096733/evropa-ostrovy-poloostrovy-5-t%c5%99

https://wordwall.net/cs/resource/37081219/povrch-evropy-n%c3%ad%c5%beiny-poho%c5%99%c3%ad-5-t%c5%99

PS s. 11

s. 8 – 10

Př. Tropické deštné lesy.

Připrav se na test – podnebné oblasti, život v mořích (viz. BINGO, pátek 4. 11.)

Pracuj na svých minireferátech: 1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.), 2) Tropické deštné lesy (16. 11.)

PS s. 14, 15

s.

AJ Friends and Family

  • to be/not to be
  • my family
  • test Unit 1 – pátek 4. 11.
UČ s. 16-18

PS s. 13-14

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu