Týdenní plán 5. třída 2022/2023

K  procvičování: https://www.umimematiku.cz/  https://www.umimecesky.cz/   https://www.matika.in/cs/#2

https://www.mojecestina.cz/ , https://www.gramar.in/cs/

29. května – 2.  června 2023

M Čarujeme s čísly

Ve středu píšeme závěrečnou práci (31. 5.).

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 92 – 93
PS2 po s. 43
Čj Zájmena. 

https://wordwall.net/cs/resource/14647919

https://wordwall.net/cs/resource/14304398

V pondělí píšeme závěrečnou práci (29. 5.)

 

PS s. 51

VS

TP s. 108

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s.
Vl.  Výprava do 20. století. Republika se hroutí. PS s. 54 – 55

s. 36 – 37

Př. Vztahy mezi lidmi. PS s. 51

s.

AJ Unit 5

 • Mickey, Millie, Mut
 •  Can, Can’t
UČ s. 58

PS s. 47

22. – 26.  května 2023

M Kamarádíme s rovnicemi. 

Připravujeme se na závěrečnou práci (31. 5.).

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 89 – 91
PS2 po s. 43
Čj Zájmena. 

https://wordwall.net/cs/resource/14647919

https://wordwall.net/cs/resource/14304398

Procvičujeme na závěrečnou práci (29. 5.)

 

PS s. 50

VS

TP s. 108

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s.
Vl.  Výprava do 20. století. Samostatné Československo.

https://wordwall.net/cs/resource/12896616

https://wordwall.net/cs/resource/38102120

V PS s. 50, 51 s vyber téma na referát. V tomto týdnu ho odprezentuješ.

Kritéria:

 1. Bílý papír A4
 2. Text může být napsán na počítači nebo psacím písmem bez pravopisných chyb.
 3. Uvedeš časové období. Zvýrazníš nejdůležitější informace.
 4. Obrázek.
 5. Referát budeš prezentovat ZPAMĚTI, jen s malou oporou o text. Nedělej ho tedy příliš dlouhý a složitý.
PS s. 54 – 55

s. 30 – 35

Zdravý způsob života.  PS s. 49 – 50

s.

Unit 5

 • there is/are….
UČ s. 55-56

PS s. 45-46

 15. – 19.  května 2023

M Třídíme data. Kamarádíme s rovnicemi.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 87 – 89
PS2 po s. 40
Čj Zájmena. 

Průběžně budeme doplňovat i/y v cv. 16 s. 45 na známky. Nedělej doma! Můžeš trénovat např. ústně nebo si cvičení ofotit.

PS s. 48, 49

VS

TP s. 108

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s.
Vl.  Výprava do 20. století. Samostatné Československo.

https://wordwall.net/cs/resource/12896616

https://wordwall.net/cs/resource/38102120

V PS s. 50, 51 s vyber téma na referát. V tomto týdnu ho odprezentuješ.

Kritéria:

 1. Bílý papír A4
 2. Text může být napsán na počítači nebo psacím písmem bez pravopisných chyb.
 3. Uvedeš časové období. Zvýrazníš nejdůležitější informace.
 4. Obrázek.
 5. Referát budeš prezentovat ZPAMĚTI, jen s malou oporou o text. Nedělej ho tedy příliš dlouhý a složitý.
PS s. 54 – 55

s. 30 – 35

Zdravý způsob života.  PS s. 47 – 50

s.

Unit 5

 • there is/are….
UČ s. 54-55

PS s. 43

9. – 12.  května 2023

M Třídíme data.

V úterý test objem a povrch krychle a kvádru.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 84 – 86
PS2 po s. 37
Čj Zájmena. Píšeme příběh podle obrázkové osnovy.

Průběžně budeme doplňovat i/y v cv. 16 s. 45 na známky. Nedělej doma! Můžeš trénovat např. ústně nebo si cvičení ofotit.

PS s. 47, 48

VS

TP s. 108

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 74, 75
Vl.  Výprava do 20. století. Hrůzy 1. světové války.

https://wordwall.net/cs/resource/12896616

https://wordwall.net/cs/resource/38102120

V PS s. 50, 51 s vyber téma na referát. V příštím týdnu ho odprezentuješ.

Kritéria:

 1. Bílý papír A4
 2. Text může být napsán na počítači nebo psacím písmem bez pravopisných chyb.
 3. Uvedeš časové období. Zvýrazníš nejdůležitější informace.
 4. Obrázek.
 5. Referát budeš prezentovat ZPAMĚTI, jen s malou oporou o text. Nedělej ho tedy příliš dlouhý a složitý.
PS s. 50 – 51

s. 26 -29

Zásady 1. pomoci.. 

V pátek test na dýchací, trávicí a vylučovací soustavu. Uč se podle sešitu + obrázky v učebnici.

PS s. 45 – 46

s.

Unit 5

 • prepositions – on, in, under, at…
 • there is/are….
UČ s. 53-54

PS s. 43

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

2. – 5.  května 2023

M Zkoumáme číselnou osu kolem nuly.

Procvičujeme objem a povrch krychle a kvádru.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 81 – 83
PS2 po s. 35
Čj Číslovky. Píšeme příběh podle obrázkové osnovy.

Ve čtvrtek test – vyplňování poštovní poukázky, podacího lístku.

Průběžně budeme doplňovat i/y v cv. 16 s. 45 na známky. Nedělej doma! Můžeš trénovat např. ústně nebo si cvičení ofotit.

Trénuj druhy číslovek:

https://wordwall.net/cs/resource/36144596

PS s. 45, 47

VS

TP s. 108

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 74, 75
Vl.   Život dětí v 19. stol. Za kulturou, za sportem. PS s. 44 – 47

s.

Opakování všech soustav lid. těla. 

V pátek test na dýchací, trávicí a vylučovací soustavu. Uč se podle sešitu + obrázky v učebnici.

PS s. 42 – 44

s.

Unit 5

 • Project – My free time – pátek 5. 5.
 • prepositions – on, in, under, at
UČ s. 50-52

PS s. 42

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

24. – 28.  dubna 2023

M Zkoumáme číselnou osu kolem nuly.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 80 – 83
PS2 po s. 32
Čj Číslovky. Vyplňujeme poštvní poukázku.

Průběžně budeme doplňovat i/y v cv. 16 s. 45 na známky. Nedělej doma! Můžeš trénovat např. ústně nebo si cvičení ofotit.

Trénuj druhy číslovek:

https://wordwall.net/cs/resource/36144596

PS s. 44, (45)

VS

TP s. 108

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 74, 75
Vl.   Výprava do 19. století. (Národ sobě. Hospodářský růst čes. zemí) PS s. 44 – 47

s. 20 – 23

Vylučovací soustava. + opakování všech soustav lid. těla PS s. 42 – 44

s. 60

Unit 4

 • Test Unit 4 – pátek 28. 4.
 • Project – My free time – pátek 5. 5.
 • Revision
UČ s. 50-51

PS s. 40-41

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

17. – 21.  dubna 2023

M Modelujeme tělesa. Objem krychle.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 77 – 79
PS2 po s. 31
Čj Číslovky. Píšeme dopis.

Vyplňujeme složenku.

Průběžně budeme doplňovat i/y v cv. 16 s. 45 na známky. Nedělej doma! Můžeš trénovat např. ústně nebo si cvičení ofotit.

Trénuj druhy číslovek:

https://wordwall.net/cs/resource/36144596

PS s. 43, (45)

VS

TP s. 108

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 74, 75
Vl.   Výprava do 19. století. (Nespravedlivé Rakousko. Národ sobě.)V PS s. 41, 42 s vyber téma na referát. V tomto týdnu ho odprezentuješ.

Kritéria:

 1. Bílý papír A4
 2. Text může být napsán na počítači nebo psacím písmem bez pravopisných chyb.
 3. Uvedeš časové období. Zvýrazníš nejdůležitější informace.
 4. Obrázek.
 5. Referát budeš prezentovat ZPAMĚTI, jen s malou oporou o text. Nedělej ho tedy příliš dlouhý a složitý.
PS s. 41 – 43

s. 18 – 21

Dýchací soustava. Vylučovací soustava. PS s. 38 – 40

s. 60

Unit 4

 • Revision
 • středa 19. 4. – test present simple (positive/negative sentences + questions)
UČ s. 50

PS s. 40-41

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

27. – 31.  března 2023

M Modelujeme tělesa.

V pátek test na +, – desetinných čísel + zaokrouhlování.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 76 – 78
PS2 po s. 31
Čj Číslovky. Píšeme dopis.

Trénuj druhy číslovek:

https://wordwall.net/cs/resource/36144596

PS s. 42, 43

VS

TP s. 108

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 74, 75
Vl.   Výprava do 19. století. (Rozkvět kultury a umění. Politické probuzení.)V PS s. 41, 42 s vyber téma na referát. Prezentovat ho budeš v týdnu po Velikonocích.

Kritéria:

 1. Bílý papír A4
 2. Text může být napsán na počítači nebo psacím písmem bez pravopisných chyb.
 3. Uvedeš časové období. Zvýrazníš nejdůležitější informace.
 4. Obrázek.
 5. Referát budeš prezentovat ZPAMĚTI, jen s malou oporou o text. Nedělej ho tedy příliš dlouhý a složitý.
PS s. 41 – 43

s. 14 – 17

Trávicí soustava. Dýchací soustava.

V pátek test: kostra člověka, Nervová soustava, Oběhová soustava.

PS s. 38 – 40

s. 57, 58

Unit 4

 • Culture
 • English Across the Curriculum
UČ s. 48-49

PS s. 39

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

 

3. – 7.  dubna 2023

M Pracujeme se zlomky i desetinnými čísly. Zaokrouhlujeme. 

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 74 – 75
PS2 po s. 31
Čj Číslovky. 

 

PS s. 42

VS

TP s. 107

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Trénuj nový text na „Páťáci čtou předškolákům“, čteme v pondělí a ve středu.

s. 74, 75
Vl Výprava do 19. století. (Rozkvět kultury a umění)

V PS s. 41, 42 s vyber téma na referát. Prezentovat ho budeš v týdnu po Velikonocích.

Kritéria:

 1. Bílý papír A4
 2. Text může být napsán na počítači nebo psacím písmem bez pravopisných chyb.
 3. Uvedeš časové období. Zvýrazníš nejdůležitější informace.
 4. Obrázek.
 5. Referát budeš prezentovat ZPAMĚTI, jen s malou oporou o text. Nedělej ho tedy příliš dlouhý a složitý.
PS s. 41 – 43

s. 10, 13

nebude PS s. 38 – 40

s. 57, 58

AJ Unit 4

 • present simple – questions
UČ s. 47

PS s. 39

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 27. – 31.  března 2023

M Pracujeme se zlomky i desetinnými čísly. Zaokrouhlujeme. 

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 72 – 74
PS2 po s. 29
Čj Přídavná jména. 

Ve čtvrtek test na přídavná jména (urči mluvnické kateg. PÁD, ČÍSLO, DRUH, VZOR)

PS s. 41

VS

TP s. 105 – 107

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Trénuj nový text na „Páťáci čtou předškolákům“, dostaneš ho v průběhu týdne.

s. 74, 75
Vl. Výprava do 19. století. (Buditelé českého národa, Vynálezy mění svět)

V úterý test – Život poddaných, Marie Terezie, Josef II. (uč se podle sešitu nebo UČ s. 4 – 7)

PS s. 41 – 43

s. 10, 13

Oběhová soustava. Trávicí soustava. PS s. 38 – 40

s. 57, 58

Unit 4

 • Free time
 • present simple – questions
 • test – slovíčka/slovesa My daily routine (get up, have breakfast, have a shower…) v pondělí 27. 3.
UČ s. 45-47

PS s. 37-39

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

20. – 24.  března 2023

M Zkoumáme vlastnosti čísel. 

Ve čtvrtek test na desetinná čísla (podobně jako PS 23/9, 10, 13)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 69 – 71
PS2 po s. 27
Čj Přídavná jména. Píšeme SMS.

Průběžně budeme doplňovat i/y v cv. 14 s. 39 na známky. Nedělej doma! Můžeš trénovat např. ústně nebo si cvičení ofotit.

PS s. 39

VS

TP s. 102 – 105

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Trénuj nový text na „Páťáci čtou předškolákům“, dostaneš ho v průběhu týdne.

s. 74, 75
Vl. Výprava do 19. století. (Blýská se na lepší časy – reformy M.T. a J. II., Obrození českého jazyka) PS s. 41 – 43

s. 6, 9

Soustava pohybová. Kostra. Nervová soustava. PS s. 38 – 40

s. 53 – 54, 63

Unit 4

 • My day – present simple
 • Free time
UČ s. 43-45

PS s. 35-36

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

  13. – 17.  března 2023

M Počítáme s desetinnými čísly. Zkoumáme vlastnosti čísel. 

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 67 – 69
PS2 po s. 24
Čj Přídavná jména měkká

Ve čtvrtek budeme psát diktát (PS s. 38/9).

Průběžně budeme doplňovat i/y v cv. 14 s. 39 na známky. Nedělej doma! Můžeš trénovat např. ústně nebo si cvičení ofotit.

PS s. 38

VS

TP s. 96 – 102

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Trénuj text na „Páťáci čtou předškolákům“

s.
Vl. Opakování starších dějin. Výprava do 19. století. (České země – součást Rakouska: Život poddaných) PS s. 41 – 43

s. 4, 5

Soustava pohybová. Kostra. 

Ve středu test: rozmnožovací soustava, vývojové etapy lidského života, vnější stavba lidského těla. (Uč se podle sešitu + PS s. 38)

PS s. 38 – 40

s. 53 – 55

Unit 4

 • My day – present simple
 • test What time is it? – pátek 17. 3.
UČ s. 42-43

PS s. 34

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

27. února – 3. března 2023

M Hledáme útvary (obvod, obsah, rýsujeme…)

Ve čtvrtek minitest na příklady s průměrem (podle PS s. 12/3, UČ 56/1, 3, 4, 5, 7).

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 60 – 63
PS2 po s. 19
Čj Druhy přídavných jmen.

Průběžně budeme doplňovat i/y v cv. 18 na známky. Nedělej doma! Můžeš trénovat např. ústně nebo si cvičení ofotit.

PS s. 34, 35/18

VS

TP s. 96 – 98

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Trénuj text na „Páťáci čtou předškolákům“ – dostaneš ho v úterý.

s. 56
Vl. Měření dějinného času. PS s. 38 – 39

s.

Rozmnožovací soustava. Vývoj člověka. PS s. 35 – 37

s. 52, 65

AJ Unit 4

 • time – What’s the time, please?
UČ s. 40-41

PS s. 32-33

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

 20. – 24. února 2023

M Pracujeme s daty. Počítáme průměr.

V čtvrtek minitest na rovnice (podle PS s. 10/9, 11)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 57 – 59
PS2 po s. 15
Čj Druhy přídavných jmen.

Popis osoby, charakteristika.

PS s. 33, 35/18 a), b), c)

VS

TP s. 89 – 93

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 30 – 32
Vl. Evropa – opakování. EU.

Udržuj v paměti své znalosti:

Východní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/16950250

https://wordwall.net/cs/resource/24437255

https://wordwall.net/cs/resource/29260059

https://wordwall.net/cs/resource/28060196

Severní a západní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/37819131

https://wordwall.net/cs/resource/31864599

https://wordwall.net/cs/resource/32717608

https://wordwall.net/cs/resource/32487585

Jižní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/29259792

https://wordwall.net/cs/resource/38267274

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 34 – 37

s.

Člověk a jeho zdraví. Vývoj člověka.

Ve středu test Země ve vesmíru (Uč se podle s. 33, 34).

PS s. 35

s. 52, 65

AJ Culture

English across the Curriculum

test HAVE GOT – positive, negative, questions – pondělí 20. 2.

UČ s. 36-37

PS s. 29

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

13. – 17. února 2023

M Řešíme rovnice. Pracujeme s daty.

Opakujeme obvod, obsah – test v pátek (viz PS 8/3)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 54 – 57
PS2 po s. 13/4
Čj Druhy přídavných jmen.

Slovesný způsob – opakování.

Ve čtvrtek test na  mluvnické kategorie sloves + tvoření vět se zadaným slovesem (př. DÁT – 1. os., č.mn., zp. P: Dali bychom vám kousek dortu. …)

PS s. 31, 32

VS

TP s. 89 – 93

 čtení Nauč se báseň na recitační soutěž. V pondělí 13. 2. třídní kolo recitační soutěže.
Vl. Evropa – opakování. EU.

Udržuj v paměti své znalosti:

Východní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/16950250

https://wordwall.net/cs/resource/24437255

https://wordwall.net/cs/resource/29260059

https://wordwall.net/cs/resource/28060196

Severní a západní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/37819131

https://wordwall.net/cs/resource/31864599

https://wordwall.net/cs/resource/32717608

https://wordwall.net/cs/resource/32487585

Jižní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/29259792

https://wordwall.net/cs/resource/38267274

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 34 – 37

s.

Měsíc. Země ve vesmíru opakování. PS s. 31 – 34

s. 29 – 31

AJ Unit 3 – My world

Have/Has …. got…?

My school

UČ s. 34 -35

PS s. 28 – 29

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

30. ledna – 2. února 2023

M Řešíme rovnice.

Ve čtvrtek test rýsování trojúhelníku + trojúhelníková nerovnost (viz sešit G a DÚ na www.umimematiku).

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 52 – 54
PS2 po s. 9/4, 5
Čj Slovesný způsob (podmiňovací).

 

PS s. 29

VS

TP s. 89

 čtení Vybíráme báseň na recitační soutěž. V úterý 1. 2.  přines vybranou báseň do školy.
Vl. Východní Evropa.

V úterý test severní a západní Evropa. Uč se podle odkazů níže.

Udržuj v paměti své znalosti:

Východní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/16950250

https://wordwall.net/cs/resource/24437255

https://wordwall.net/cs/resource/29260059

https://wordwall.net/cs/resource/28060196

Severní a západní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/37819131

https://wordwall.net/cs/resource/31864599

https://wordwall.net/cs/resource/32717608

https://wordwall.net/cs/resource/32487585

Jižní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/29259792

https://wordwall.net/cs/resource/38267274

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 32 – 33

s.

PS s.

s.

AJ Unit 3 – My world

Have/Has …. got…?

Adjectives

UČ s. 34 -35

PS s. 28 – 29

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

16. – 20. ledna 2023

M Rýsujeme, pracujeme s jednotkami. Dělíme dvojciferným činitelem.

Procvičujeme na pololetní práci (23. 1.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 48 – 51 (vybraná cvičení)
PS2 po s. 7
Čj Slovesný způsob.

Zpráva.

Pololetní práce (19. 1.)

PS s. 27, 28/12

VS

TP s. 84 – 87

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 25
Vl. Severní  Evropa. 

Udržuj v paměti své znalosti:

https://wordwall.net/cs/resource/31864599

https://wordwall.net/cs/resource/32717608

https://wordwall.net/cs/resource/32487585

Jižní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/29259792

https://wordwall.net/cs/resource/38267274

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 30 – 31

s.

Vesmír a sluneční soustava. Pohyby Země. PS s. 29, 30

s. 23 – 32

AJ Unit 3 – My world

Have/Has …. got…?

Adjectives

UČ s. 31-33

PS s. 24-25

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

9. – 13. ledna 2023

M Rýsujeme, pracujeme s jednotkami.

Ve čtvrtek test desetinné číslo/ desetinný zlomek (podobně jako PS 33/13, 14)

Procvičujeme na pololetní práci (23. 1.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 44 – 46
PS1 po s. 36
Čj Slovesný způsob.

Ve středu diktát (TP 88/26 a))

Procvičujeme na pololetní práci (19. 1.)

PS s. 26, 27/8

VS

TP s. 84 – 87

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 25
Vl. Severní  Evropa. 

Udržuj v paměti své znalosti:

Jižní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/29259792

https://wordwall.net/cs/resource/38267274

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 30 – 31

s.

Vesmír a sluneční soustava. PS s. 27 – 28

s. 23 – 32

AJ Unit 3 – My world

Have got/Haven’t got

Adjectives

Test HAVE GOT, HAVEN’T GOT – středa 11. 1.

UČ s. 30-31

PS s. 23

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

3. – 6. ledna 2023

M Zkoumáme velká čísla.

Ve středu test na dělení dvojciferným číslem + výpočet části z celku (např. 3/4 ze 48 = 48 : 4 . 3 = 36)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 42, 43
PS1 po s. 33
Čj  

Shoda podmětu s přísudkem.

Inzerát.

PS s. 24, 25

VS

TP s. 80 – 83

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 25
Vl. Západní  Evropa. 

Ve čtvrtek test J a JV Evropa – práce s atlasem.

Udržuj v paměti své znalosti:

Jižní Evropa:

https://wordwall.net/cs/resource/29259792

https://wordwall.net/cs/resource/38267274

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 28 – 29

s.

Vesmír a sluneční soustava.

Děti, které nebyly před Vánocemi ve škole, odevzdají svou knihu přírody.

PS s. 27

s. 23 – 32

AJ Unit 3 – My world

Have got/Haven’t got

UČ s. 29

PS s. 22-23

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

19. – 22. prosince 2022

M Zkoumáme zlomky a desetinná čísla.

Zkoumáme velká čísla.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 40, 41
PS1 po s. 31
Čj Podzimní příběhy

Shoda podmětu s přísudkem.

PS s. 23

VS

TP s. 79 – 83

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 68
Vl. Jižní Evropa. 

Udržuj v paměti své znalosti:

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 26 – 27

s.

Ochrana životního prostředí.

Termín odevzdání knihy: 21. 12.

1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.),

2) Tropické deštné lesy (16. 11.),

3) Život v lesích (dobrovolně),

4) Život v travnatých oblastech (23. 11.),

5) Pouště a polopouště (30. 11.)

6) Polární pustiny (9. 12.)

PS s. 24, 25

s. 76, 77

AJ Test Unit 2 – pondělí 19. 12.

Unit 3 – My world

Have got

UČ s. 28-29

PS s. 22-23

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

12. – 16. prosince 2022

M Zkoumáme zlomky a desetinná čísla.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 38 – 39
PS1 po s. 29
Čj Podzimní příběhy

Popis pracovního postupu.

Shoda podmětu s přísudkem.

PS s. 22. 23/16b), c)

VS

TP s. 76 – 80

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 66 – 67 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Jižní Evropa. 

Udržuj v paměti své znalosti:

Jihovýchodní Evropa.

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 26 – 27

s.

Př. Opakujeme podnebné oblasti země.

Ochrana životního prostředí.

Ve středu test: život v pouštích a polárních pustinách. Uč se podle zápisů v sešitě.

Děláme knihu.

1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.),

2) Tropické deštné lesy (16. 11.),

3) Život v lesích (dobrovolně),

4) Život v travnatých oblastech (23. 11.),

5) Pouště a polopouště (30. 11.)

6) Polární pustiny (9. 12.)

PS s. 24, 25

s. 76, 77

AJ Revision Unit 2

Unit 3 – My world

Have got

UČ s. 26, 28

PS s. 20-21

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

5. – 9. prosince 2022

M Zkoumáme zlomky a desetinná čísla.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 36 – 38
PS1 po s. 28/10
Čj Podzimní příběhy

Shoda podmětu s přísudkem.

PS s. 21/6, 7, 22 /8, 23/16a)

VS

TP s. 76 – 80

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 64 – 65 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Jihovýchodní Evropa. 

V úterý test: Střední Evropa (dle s. 20, 21 + 5 informací  o jedné zemi, ne ČR)

https://wordwall.net/cs/resource/28148460

https://wordwall.net/cs/resource/16349512

Udržuj v paměti své znalosti:

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/28567588

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 21 – 23

s. 24 – 36

Př. Polární pustiny.

Pracuj na svých minireferátech:

1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.),

2) Tropické deštné lesy (16. 11.),

3) Život v lesích (dobrovolně),

4) Život v travnatých oblastech (23. 11.),

5) Pouště a polopouště (30. 11.)

6) Polární pustiny (9. 12.)

PS s. 22, 23

s. 35, 38

AJ English Across the Curriculum

Revision Unit 2

My project – my family – pátek 9. 12.

UČ s. 25-27

PS s. 20-21

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

28. listopadu – 2. prosince 2022

M Dělíme.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 34 – 35
PS1 po s. 26
Čj Podzimní příběhy

Shoda podmětu s přísudkem.

Ve čtvrtek diktát (procvičuj s. 18/16 a), b))

PS s. 20, 21/3, 4, 5

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 61 – 63 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Jihovýchodní Evropa

Udržuj v paměti své znalosti:

Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 21 – 23

s. 24 – 36

Př. Pouště a polopouště.

Ve středu test (trop. lesy, lesy mír. pásu, travnaté oblasti, viz BINGO)

Polární pustiny.

Pracuj na svých minireferátech:

1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.),

2) Tropické deštné lesy (16. 11.),

3) Život v lesích (dobrovolně),

4) Život v travnatých oblastech (23. 11.),

5) Pouště a polopouště (30. 11.)

6) Polární pustiny (9. 12.)

PS s. 22, 23

s. 35, 38

AJ Be: questions + wh –

Culture

pondělí 28. 11. – test oznamovací věty TO BE (kladné, záporné) + slovíčka family, possessive adjectives

UČ s. 23-24

PS s. 18-19

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

21. – 25. listopadu 2022

M Dělíme.

Procvičujeme na čtvrtletní práci (čtvrtek 24.11.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 32 – 33
PS1 po s. 25
Čj Podzimní příběhy

Vypravování podle obrázkové osnovy.

PS s. 17, 18/13, 14

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 47 – 54 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507

Udržuj v paměti své znalosti:

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 21 – 23

s. 24 – 36

Př. Pouště a polopouště.

Pracuj na svých minireferátech:

1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.),

2) Tropické deštné lesy (16. 11.),

3) Život v lesích (dobrovolně),

4) Život v travnatých oblastech (23. 11.),

5) Pouště a polopouště (30. 11.)

PS s. 20, 21

s. 35

AJ Friends and Family

 • The days of the week
 • BE questions + short answers
UČ s. 21-23

PS s. 16-17

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

14. – 18. listopadu 2022

M Zkoumáme útvary.

Procvičujeme na čtvrtletní práci (čtvrtek 24.11.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 29 – 31
PS1 po s. 24
Čj Podzimní příběhy

Vypravování podle obrázkové osnovy.

Procvičujeme na čtvrtletní práci (pátek 17.11.)

PS s. 17

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 44, 45 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Střední Evropa, naši sousedé.

https://wordwall.net/cs/resource/25397507/vlastiv%c4%9bda/st%c5%99edn%c3%ad-evropa-%c4%8dr-a-sousedn%c3%ad-st%c3%a1ty

Udržuj své znalosti:

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 20 – 21

s. 24 – 36

Př. Pouště a polopouště.

Pracuj na svých minireferátech: 1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.), 2) Tropické deštné lesy (16. 11.), 3) Život v lesích (dobrovolně), 4) Život v travnatých oblastech (23. 11.)

PS s. 18, 19

s. 35

AJ Friends and Family

 • possessive adjectives
 • BE questions
UČ s. 19-21

PS s. 15-16

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

7. – 11. listopadu 2022

M Násobíme. Zkoumáme útvary.

Násobíme písemně dvojciferným číslem (test 9. 11.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 26 – 28
PS1 po s. 21
Čj Podzimní příběhy

Ve větách hledáme ostatní skladebné dvojice.

PS s. 16

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 42, 43 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Vodstvo Evropy. Opakování – orientace na mapě Evropy.

Ve čtvrtek test viz s. 15, 16. 

Procvičuj:

moře, oceány Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563008

řeky Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37563428

ostrovy, poloostrovy Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37096733

povrch Evropy:

https://wordwall.net/cs/resource/37081219

PS s. 14 – 17

s. 8 – 10

Př. Život v lesích.

Připrav se na test – podnebné oblasti, život v mořích (viz. BINGO, pátek 4. 11.)

Pracuj na svých minireferátech: 1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.), 2) Tropické deštné lesy (16. 11.), 3) Život v lesích (dobrovolně)

PS s. 16, 17

s. 37, 38

AJ Friends and Family

 • to be/not to be
 • my family
 • pátek 11. 11. – test množné číslo
UČ s. 17-19

PS s. 13-15

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

31. října – 4. listopadu 2022

M Násobíme.

Násobíme písemně dvojciferným číslem.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 24 – 25
PS1 po s. 18, 19
Čj Podzimní příběhy

Procvičujeme mluvnické kategorie podst. jm., sloves.

Doplňování ií/yý na známky (viz s. 13, středa 5. 11.)

PS s. 15

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 42, 43 (podpis v úkolníčku).

s.
Vl. Vodstvo Evropy.

https://wordwall.net/cs/resource/37096733/evropa-ostrovy-poloostrovy-5-t%c5%99

https://wordwall.net/cs/resource/37081219/povrch-evropy-n%c3%ad%c5%beiny-poho%c5%99%c3%ad-5-t%c5%99

PS s. 11

s. 8 – 10

Př. Tropické deštné lesy.

Připrav se na test – podnebné oblasti, život v mořích (viz. BINGO, pátek 4. 11.)

Pracuj na svých minireferátech: 1) Život v mořích a oceánech (do 2. 11.), 2) Tropické deštné lesy (16. 11.)

PS s. 14, 15

s.

AJ Friends and Family

 • to be/not to be
 • my family
 • test Unit 1 – pátek 4. 11.
UČ s. 16-18

PS s. 13-14

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu