Týdenní plán 5. třída 2022/2023

K  procvičování:https://www.umimematiku.cz/  https://www.umimecesky.cz/   https://www.matika.in/cs/#2

https://www.mojecestina.cz/ , https://www.gramar.in/cs/

 3. – 7. října 2022

M Po prázdninách – opakujeme učivo 4. třídy.

Počítáme slovní úlohy.

Procvičuj malou násobilku (podpis v úkolníčku). V pátek desetiminutovka.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 14-17
PS1 po s. 11/24
Čj Já školák

Podmět a přísudek.

Ve středu diktát (rozlišování předložky/předpony)

PS s. 9, 10

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Pověst.

Nezapomeň procvičovat hlasité čtení  s. 23 (podpis v úkolníčku).

s. 24
Vl. Zemské polokoule. Evropa na mapě světa.

 

PS s. 7, 8

s. 3

Př. Třídění živočichů a rostlin (opakujeme).

Podnebné oblasti Země.

PS s. 9, 10

s. 35

AJ The Alphabet

Plurals

Culture

UČ s. 10-12

PS s. 8-9

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

26. – 30. září 2022

M Po prázdninách – opakujeme učivo 4. třídy.

Procvičuj psaní velkých čísel + hned před, hned za (viz. UČ s. 11/27), ve čtvrtek test na známky.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 13, 14/po cv. 41
PS1 po s. 9/15, 16
Čj Já člověk, my lidé – opakujeme učivo 4. třídy.

Rozlišujeme předponu a příponu (bez tebe x bezvadný). Píšeme slova s předponami bez-, nad-, od- ,roz-, vz- (rozsvítit, oddaný, bezstarostný…)

PS s. 7

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 3 – 5
Vl. Světadíly a oceány.

V pondělí test ČR (viz. pracovní list z tohoto týdne)

PS s. 6

s.

Př. Třídění živočichů a rostlin (opakujeme) PS s. 7 – 9

s.

AJ Numbers UČ s. 8-9

PS s. 6-7

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

19. – 23. září 2022

M Po prázdninách – opakujeme učivo 4. třídy.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 11 – 12/po cv. 31
PS1 po s. 8
Čj Já člověk, my lidé – opakujeme učivo 4. třídy.

Rozlišujeme ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku.

PS s. 6

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu. s. 3 – 5
Vl. Místo, kde žijeme – opakujeme (měřítko mapy) + příprava na test (PO 26. 9.) PS s. 5

s.

Př. Třídění živočichů a rostlin (opakujeme) PS s. 5, 6

s.

AJ Instructions

Numbers

UČ s. 7-9

PS s. 5-7

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

12. – 16. září 2022

M Po prázdninách – opakujeme učivo 4. třídy.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 9 – 10
PS1 po s. 8
Čj Já člověk, my lidé – opakujeme učivo 4. třídy.

Popisujeme obličej. Rozlišujeme ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku.

PS s. 5

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Báseň (verš, sloka, rým, rytmus)

s. 3 – 5
Vl. Místo, kde žijeme – opakujeme (Nad mapou ČR) PS s. 3, 4

s.

Př. Třídění živočichů. (opakujeme) PS s. 4, 5

s.

AJ Introduction

  • Hello, I´m…

In the classroom

  • a/an
  • instructions
UČ s. 5-7

PS s. 3-4

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu                                                                                            

 

            5. – 9. září 2022

M Po prázdninách – opakujeme učivo 4. třídy.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 6 – 8
PS1 po s. 5, 6, (7)
Čj Já člověk, my lidé – opakujeme učivo 4. třídy.

 

PS s. 4

VS

TP s.

 čtení Ve středu si přines vlastní knihu.

Báseň (verš, sloka, rým, rytmus)

s. 3 – 5
Vl. Místo, kde žijeme – opakujeme (obec, kraj, stát) PS s. 3

s.

Př. Třídění organismů. Třídění živočichů. (opakujeme) PS s. 3, 4

s.

AJ Introduction

  • Hello, I´m…
  • What’s your name?
  • My name’s…
UČ s. 4-5

PS s. 2-3

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu