Rozvrh hodin 5. třída 2023/2024

 

Rozvrh hodin (11. 9. – 24. 11.)

1
2
3
4

5

6

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
13.00-13.45
PO
ČJ ČJ M AJ HV
ÚT
M ČJ-čtení Vl
ST
ČJ M AJ VV
ČT
M ČJ Vl ICT ČJ-čt. dílny
M ČJ AJ TV-Plavání TV- Plavání