5. týden (23. školní týden 2021/2022)

po 31.1.  

Ukončení 1. pololetí:

rozdání Výpisu vysvědčení proběhne v rámci třídnické hodiny (poslední hodina rozvrhu třídy), žáci Výpis nevrací.

 

Od 31. 1. 2022 platí nová výjimka z povinného testování pro žáky, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. V této souvislosti žádáme všechny zákonné zástupce, aby pozitivní záchyt u svého dítěte hlásili třídní učitelce a uvedli datum provedení PCR testu (platí i v případě distanční výuky).

 

út 1.2.   

Zahájení výuky 2. pololetí

 

st 2.2.   

 

čt 3.2.     

 

pá 4.2.     

Pololetní prázdniny