Aktuální změny ve 47. týdnu

Vážení rodiče,

v závislosti na vývoji situace pandemie COVID-19 registrujte prosím tyto změny:

  1. v souladu s Manuálem pro distanční výuku v karanténě (byl Vám zaslán 23. 11. 2021 třídními učitelkami) budou žáci 1. – 5. ročníku v pátek 26. 11. 2021 otestováni testy PCR: 1., 2., 5. ročník v době 7 : 00 – 7 : 30 před školou, žáci 3., 4. ročníku od 8 : 00 ve třídě;
  2. z důvodu karantény 1., 2., 5. ročníku se ruší v pátek 26. 11. 2021 generální zkouška Vánočního sboru;
  3. dle sdělení starostky obce se v pátek 26. 11. 2021 nebude konat Slavnostní rozsvícení vánočního stromu;
  4. vedoucí školní jídelny žádá rodiče  žáků 1., 2., 5. ročníku, aby jí zaslali na email v sobotu 27. 11. 2021 (po obdržení negativního výsledku PCR testu a v případě zájmu o školní stravování od 29. 11. 2021) jméno a příjmení dítěte.

Dušan Ignačík