Informace pro strávníky

Informace ŠJ pro strávníky

S účinností od 1. 9. 2016 dochází ke změně v organizaci přihlašování a odhlašování stravy odebírané v naší školní jídelně.
Od 1.9.2016 zanikají stravenky. Každý žák bude má přidělený svůj čip.
Zákonný zástupce žáka je povinen do 14:00 hodin předchozího pracovního dne oznámit předpokládanou nepřítomnost dítěte.
V případě náhlého onemocnění dítěte se můžete telefonicky domluvit na čísle 601 336 573 a oběd si první den nepřítomnosti vyzvednout za zvýhodněnou cenu do přineseného jídlonosiče v době od 11:00 – 11:30 hodin.

Neomluvená nepřítomnost – neodhlášená strava:

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi
započítává strava jako cizímu strávníkovi, to je za cenu 115,- Kč.

Způsob odhlašování:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz
2) u vedoucí školní jídelny: telefonicky na tel. č. 601 336 573 nebo emailem: sjkrmelin@email.cz

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací e-strava je zapotřebí:
A) Na internetu
Zadat www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, O-odhláška.

Postup přihlašování uživatele e-stravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Krmelín): klikneme na číslo identifikace 0246
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo – malé počáteční písmena jméno a příjmení bez háčků a čárek + číslo čipu bez nul. V mateřské škole obdrží místo čipu 4-místný kód, který děti dostanou při nástupu do zařízení. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků.
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:

Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.
Cena čipu je 100,-Kč. Prodej bude probíhat u vedoucí ŠJ.

UPOZORNĚNÍ:

Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Krmelín tel:601 336 573
vedoucí: Lenka Košťálová