Na základech lidových tradic
a morálních hodnot poskytuje žákům kvalitní vzdělávání