Sdílím, sdílíš, sdílíme

Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku

Projekt Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku (registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0039, realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop- nost, období realizace 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015).

Cílem projektu bylo identifikovat vzdělávací potřeby pedagogů školy a stanovit konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů na stávající ICT technice školy, dále stanovit vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby pedagogů s ohledem na integraci nové techniky do stávající infrastruktury ICT školy.

Pro naplnění těchto cílů bylo pořízeno pro pedagogy 6 tabletů (Apple Air, 64 GB, displey 9,7“ ) a pedagogové prošli řadou školení : tablet ve výuce, využití cloudových služeb, elektronické texty ve výuce, převrácená třída, autorský zákon při tvorbě učebních materiálů, co s žáky v počítačové učebně.

Během projektu byla provedena evaluace, zahrnující :

1) provedení analýzy počátečního stavu před zahájením vzdělávacích aktivit projektu (listopad 2014)

2) provedení vyhodnocení přínosu a efektu těchto vzdělávacích aktivit po ukončení projektu ( červenec 2015)

 

Podrobné evaluační grafy z Profilu Škola 21 naleznete ve Výroční zprávě 2014/2015