Rozloučení

Vážení rodiče a občané obce,

dne 30. 6. 2023 jsem zřizovateli školy oznámil datovou schránkou ukončení pracovního poměru k 31. 8. 2023.

Důvody mého rozhodnutí byly dva:

  • dlouhodobá dehonestace mé osoby a mé práce starostkou obce, doplněná nekompetentními zásahy do chodu školy,
  • neloajální jednání vůči vedení školy ze strany některých učitelek.

Přeji Vám, aby krmelínská škola i nadále poskytovala Vašim dětem kvalitní vzdělávání a všem, s nimiž jsem měl možnost během 25 let efektivně spolupracovat děkuji.

S úctou

Mgr. Dušan Ignačík, MBA