Volby do školské rady

Ředitelka ZŠ Krmelín ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s volebním řádem školské rady volby dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků.

Volby se uskuteční ve čtvrtek 14. a pátek 15. září 2023. Volit je možné v těchto dnech, v čase od 7:30 do 16:30. Volební urna na hlasovací lístky bude umístěna ve škole u hlavního vchodu, každý den v čase od 7:30 do 14:00. V čase od 14:30 do 16:15 bude pak umístěna ve školní družině.

V Krmelíně dne: 4.9. 2023

Mgr. Lucie Vozná, ředitel ZŠ T.G. Masaryka, Krmelín