Výsledky voleb do ŠR

Vážení rodiče, děkujeme za účast ve volbách do školské rady. Hlasování se účastnilo 33 rodičů. Do školské rady byli zvoleni tito kandidáti:

Libor Juřica

Veronika Rokytová

Miroslav Vala

Zároveň proběhla volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků školy, kde byli zvoleni tito kandidáti:

Marcela Vlčková

Elizabeth Dostálová

Břetislav Kresta