Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 19. dubna 2022 v době od 14.00 do 16.00 hodin v prostorách školy. Zákonný zástupce přinese k zápisu rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023. Formulář bude k dispozici od 1. 4. 2022 v Mateřské škole Krmelín nebo ke stažení na www.zskrmelin.cz v sekci Dokumenty. Zákonný zástupce může v době zápisu (tj. 1. – 30. 4. 2022) požádat ředitele školy o odklad školní docházky: do školy doručí písemnou Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky, Doporučení školského poradenského zařízení, Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Samotnému zápisu budou předcházet následující aktivity:

  • Páťáci čtou předškolákům ve dnech 4. 3., 7. 3., 8. 4., 11.4. od 10.00;
  • Návštěva předškoláků v 1. třídě dne 6. 4. v 9.00;
  • Těšíme se do školy – projekt určený budoucím prvňáčkům a jejich zákonným zástupcům. Pod vedením lektorky – budoucí učitelky žáků 1. ročníku Mgr. Yvony Voráčové – se uskuteční tři setkání (vždy v úterý od 16 hodin): 29. 3. Z pohádky do pohádky (seznámení se školním prostředím), 5. 4. Hejného se nebojíme (seznámení s metodou výuky matematiky), 12. 4. Těšíme se do školy (diskuse s třídní učitelkou, ředitelem školy a speciálním pedagogem).

Slavnostní tečkou za těmito aktivitami bude samotný zápis do 1. třídy.

Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy