Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis do 1. ročníku základní školy proběhne v úterý 18. dubna 2023 v době od 14.00 do 16.00 hodin v prostorách školy. Zákonný zástupce přinese k zápisu rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024. Formulář bude k dispozici od 3. 4. 2023 v Mateřské škole Krmelín nebo ke stažení na www.zskrmelin.cz v sekci Dokumenty. Zákonný zástupce může v době zápisu (tj. 1. – 30. 4. 2023) požádat ředitele školy o odklad školní docházky: do školy doručí písemnou Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky, Doporučení školského poradenského zařízení, Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Samotnému zápisu budou předcházet následující aktivity:

  • Páťáci čtou předškolákům ve dnech 10. 3., 13. 3., 31. 3., 3. 4. od 10.00;
  • Návštěva předškoláků v 1. třídě dne 14. 4. v 9.00;
  • Těšíme se do školy – projekt určený budoucím prvňáčkům a jejich zákonným zástupcům. Pod vedením lektorky – budoucí učitelky žáků 1. ročníku Mgr. Marcely Vlčkové – se uskuteční tři setkání (vždy v úterý od 16 hodin): 28. 3. Z pohádky do pohádky (seznámení se školním prostředím), 4. 4. Hejného se nebojíme (seznámení s metodou výuky matematiky), 11. 4. Těšíme se do školy (diskuse s třídní učitelkou, ředitelem školy a speciálním pedagogem).

Slavnostní tečkou za projektem bude samotný zápis do 1. třídy.

Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy